Utrikestrafik

Med dagliga avgångar  från Finland till  nordiska länder samt Estland, Lettland och Litauen garanteras snabba leveranser till slutdestination.

Vi har varit på vägen sedan år 1975. Vi har arbetat oss upp och fått en lång erfarenhet och stor kompetens inom transport. Idag har vi över 400 bilar som kör i Norge, Norden och på kontinenten i Toten Transport AS stolta färger. Inrikestrafiken distribution och hämtningar i Finland sköter vi via vår partner Fennoroad. I Norge sköts inrikestrafiken av Toten Transport AS och i de baltiska läderna av Nordcarrier.

Aktieägarna i Toten Transport AS befinner sig bakom ratten på bilarna. Ett ägarskap som bidrar till stolta och ansvarsfulla chaufföre, som har ett egenintresse i att infria våra kunders förväntningar. Kombination av engagerade, duktiga chaufförer och en toppmodern bilpark, gör oss mycket väl lämpade till att lösa de allra flesta transportuppdragen. Nya bilar bidrar också till minskat avgasutsläpp, och vi är medvetna om de stora utmaningar vår bransch står inför.

Våra samlade resurser gör att vi kan åta oss de största och mest krävande uppdragen. Förutom i Norge har vi även våra egna agenter som representerar oss i de flesta Europeiska länder. Vi erbjuder land och sjötransporter över hela världen och vi disponerar även två fartyg för specialtransporter i Norge och Nord-Europa.

Vi inser nyttan av god, personlig service och uppskattar närhet till kunder. Hos oss hittar du alltid en öppen dörr och ett direktnummer till våra speditörer så att du ska kunna känna dig väl emottagen, ovasett i vilket ärende du kommer

 

 

 

alapalkki2