Inrikestrafik

Vi har varit på vägen sedan år 1975. Vi har arbetat oss upp och fått en lång erfarenhet och stor kompetens inom transport. Idag har vi över 400 bilar som kör i Norge, Norden och på kontinenten i Toten Transport AS stolta färger. Inrikestrafiken distribution och hämtningar i Finland sköter vi via vår partner Fennoroad. I norge sköts inrikestrafiken av Toten Transport AS och i de baltiska läderna av Nordcarrier.

Aktieägarna i Toten Transport AS befinner sig bakom ratten på bilarna. Ett ägarskap som bidrar till stolta och ansvarsfulla chaufförer, som har ett egenintresse i att infria våra kunders förväntningar. Kombination av engagerade, duktiga chaufförer och en toppmodern bilpark, gör oss mycket väl lämpade till att lösa de allra flesta transportuppdragen. Nya bilar bidrar också till minskat avgasutsläpp, och vi är medvetna om de stora utmaningar vår bransch står inför.

Vi inser nyttan av god, personlig service och uppskattar närhet till kunder. Hos oss hittar du alltid en öppen dörr och ett direktnummer till våra speditörer så att du ska kunna känna dig väl emottagen, ovasett i vilket ärende du kommer

 

alapalkki1